AUTODIAGNOSTIKA

Pracujeme výlučne s oficiálnou diagnostikou pre všetky BMW modely.

Robíme aktualizácie – programovanie riadiacich jednotiek.

Aktualizujeme navigačné mapy.

Vieme zapísať záznamy o vykonaných servisných prehliadkach do elektronickej – online servisnej knižky.

Ponúkame úpravu nastavení konfigurácie vozidla.